سعي نکنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم، بکوشيم نسبت به خودمان بهترين باشيم. مارکوس گداوير            در مجالی که برایم باقیست باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند، و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ماست. مهربانیست که ما را به نکویی دانایی زیبایی و به خود می خواند جنتی دارد نزدیک، زیبا و بزرگ دوزخی دارد- به گمانم کوچک و بعید در پی سودا نیست که ببخشد ما را و بفهماندمان، ترس ما بیرون از دایره رحمت اوست در مجالی که برایم باقیست باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق علم را با احساس و ریاضی را با شعر دین را با عرفان همه را با تشویق تدریس کنند لای انگشت کسی قلمی نگذارند و نخوانند کسی را حیوان و نگویند کسی را کودن و معلم هر روز روح را حاضر و غایب بکند و به جز ایمانش هیچ کس چیزی را حفظ نباید بکند مغزها پرنشود چون انبار قلب خالی نشود از احساس درس هایی بدهند که به جای مغز، دل ها را تسخیر کند. از کتاب تاریخ جنگ را بردارند در کلاس انشا هر کسی حرف دلش را بزند «غیرممکن» را از خاطره ها محو کنند تا کسی بعد از این باز همواره نگوید: «هرگز» و به آسانی همرنگ جماعت نشود. زنگ نقاشی تکرار شود رنگ را در پاییز تعلیم دهند قطره را در باران موج را در ساحل زندگی را در رفتن و برگشتن از قله کوه و عبادت را در خدمت خلق کار را در کندو و طبیعت را در جنگل و دشت. مشق شب این باشد که شبی چندین بار همه تکرار کنیم: عدل آزادی قانون شادی... امتحانی بشود که بسنجد ما را تا بفهمند چقدر عاشق و آگه و آدم شده ایم در مجالی که برایم باقیست باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن آخر وقت به زبانی ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما           

 
       
         


 

 
 
 
 

 
 

 
 
         
 

 
 
 
 
         
 

 
 

 
         
 

 

 
 
 
         
 

 

 
 
 
         
 


 

 
 
 
         
 

 

 
 
 
         

 

 
 
 
         
 

 

 
 
 
         
 

 

 
 
 
         
 

 
 
 
 
         
 

 

 
 
 
 Graphics Painting icon  


       


       • اردوی دلفیناریوم 96-95
  • هفته کتابخوانی 95-94
  • مراسم صبحگاهی 95-94
  • روز آتش نشانی 95-94
  • شورای آموزگاران 95-94
  • جلسه ای پیرامون سن بلوغ 95-94
  • جشتواره غذای سالم (پایه سوم) 95-94
  • انتخابات شورای دانش آموزی 95-94
  • آموزش استفاده از تخته هوشمند 95-94
  • انتخابات انجمن اولیا و مربیان 95-94
اردوی دلفیناریوم 96-95هفته کتابخوانی 95-94مراسم صبحگاهی 95-94روز آتش نشانی 95-94شورای آموزگاران 95-94جلسه ای پیرامون سن بلوغ 95-94 جشتواره غذای سالم (پایه سوم) 95-94انتخابات شورای دانش آموزی 95-94آموزش استفاده از تخته هوشمند 95-94انتخابات انجمن اولیا و مربیان 95-94
ستاره های درخشان


کلیه حقوق محتوای تولید شده برای دبستان دخترانه مروا محفوظ است ©
کلیه حقوق مادی و معنوی سامانه مدرسه آنلاین متعلق به Madresehonline.ir می باشد
طراحی وب سایت : شرکت بازارسازان هزاره